quarta-feira, 9 de dezembro de 2009

CHINA BASKETBALL LEAGUE

FUNDADA EM 1995 A CBA É A PRINCIPAL LIGA DO BASQUETE CHINES, CONHEÇAM OS LOGOS DAS EQUIPES DA TEMPORADA 2009/2010:
DIVISÃO NORTE:

BEIJING DUCKS
JILIN NORTHEAST TIGERS
LIAONING DINOSAURS
QINGDAO DOUBLE STARS
SHAANXI KYLINS
SHANDONG LIONS
SHANXI ZHONGYU
TIANJIN RONGGANG
XINJIANG FLYING TIGERS

DIVISÃO SUL:
ZHEJIANG LIONS
BAYI ROCKETS
ZHEJIANG WHIRLWINDS
FUJIAN XUNXING
GUANGDONG SOUTHERN TIGERS
JIANGSU DRAGONS
DONGGUAN LEOPARDS
SHANGHAI SHARKS

Nenhum comentário:

Postar um comentário